Revitalizace obce

http://www.stimlog.ac.id/2018/09/14/personal-statement-examples-masters-marketing/?preview=true

Program kreativní regenerace obce

Jedná se o dokument navazující na Strategický rozvojový plán. Věnuje se především architektonicko-urbanistickým návrhům na zlepšení stavu konkrétních lokalit a prostranství v obci.

 pkro-1

pkro-2

pkro-3

pkro-4

Comments are closed.