Nabídka

http://paperhelpers.org/tips-to-writing-conventions-for-modern-students

Tématické okruhy řešení Programu kreativní revitalizace obce

Pro potřeby co nejširšího pohledu na spektrum problematiky revitalizace jsou stanoveny následující průřezové tématické okruhy řešení:

  • Program úprav veřejných prostranství
  • Solitérní program
  • Zahradní a sadový program
  • Vodní program
  • Sportovní program
  • Bezbariérový program
  • Informační program
  • Turistický program
  • Hřbitovní program
  • Individuální program

Jedná se v podstatě o tématické podprogramy, které společně vytvářejí vlastní Program kreativní revitalizace obce.

Program úprav veřejných prostranství

Do této části se zařazují kreativní návrhy řešení:

■ chodníky

■ okolí solitérů

■ dílčí partie návsi


Solitérní program

Do této části se zařazují kreativní návrhy řešení:

■ pomníky

■ zvoničky

■ kaple

 

Zahradní a sadový program

Do této části se zařazují kreativní návrhy řešení:

■ zahradní úpravy

■ sadové úpravy

■ arboreta

 

Vodní program

 Do této části se zařazují kreativní návrhy řešení:

■ kašny

■ fontány

■ brouzdaliště

 

Sportovní program

 Do této části se zařazují kreativní návrhy řešení:

■ sportoviště

■ dětská hřiště

■ senior Fitness parky

 

Bezbariérový program

 Do této části se zařazují kreativní návrhy řešení:

■ bezbariérové rampy

■ bezbariérové komunikace

■ bezbariérové objekty občanské vybavenosti

 

Informační program

 Do této části se zařazují kreativní návrhy řešení:

■ informační tabule

■ orientační systémy

■ reklamní koncepty

 

Turistický program

 Do této části se zařazují kreativní návrhy řešení:

■ turisticky zajímavé lokality

■ cyklistická odpočívadla

■ naučné stezky

 

 

Hřbitovní program

Do této části se zařazují kreativní návrhy řešení:

■ márnice

■ urnový háj

■ celkové úpravy


Individuální program

 Do této části se zařazují kreativní návrhy řešení ostatních lokalit
a nezařazených témat.

Řada témat a záměrů se může kombinovat, doplňovat
a případně i sdružovat přesně podle konkrétních kreativních potřeb řešení.

Comments are closed.